Plusgroep


Naast de zorg in onze klassen, zijn er natuurlijk kinderen op school, die van nature zo makkelijk leren dat zij gebaat zijn bij extra uitdaging. Veelal kan dat plaatsvinden in de groep maar voor sommige kinderen is er ook de mogelijkheid om 1 keer per week op dinsdagmorgen bij elkaar te zitten en les te krijgen van Elize.
Dit zijn dan niet zomaar lessen maar extra uitdagende lessen. U kunt hierbij denken aan vreemde talen zoals Spaans of extra uitdagend reken- en taalmateriaal. Tevens is er voor de kinderen ruimte voor eigen inbreng.

Door het aanbod van de plusklassen zien we dat de kinderen onder andere het volgende leren: